Hükümetin manevi kalkınmaya çok önem vermesi lazım. Ne tür hoca olursa olsun, ne tür alim olursa olsun hepsini eğiterek, yönlendirerek, bilinçlendirerek vatana millete hayırlı hale getirmemiz lazım.

(A9 TV; 7 Haziran 2014)