Türkiyenin gitmesi gereken çizgi Abdülhamit dönemi değildir. O dönemde Darwinizm hakim olmuş, Osmanlı tamamen parçalanmıştır. Türkiyeye önder gösterilmesi gereken kişi Hanlar Hanı Abdülaziz Handır. Abdülhamit dönemi örnek değildir.

(A9 TV; 21 Eylül 2016)