Münafık çok masum, temiz, kaliteli insan görüntüsü verip, bukalemun gibi her şekle girebilir, isterse çok saygılı, nezih gibi davranabilir. Oysa münafık son derece haysiyetsiz, arsız ve karaktersizdir.

(A9 TV; 26 Kasım 2016)