İngiliz derin devletini deşifre eden, Darwinizmin geçersizliğini ortaya koyan benim eserlerim. Ne anlatıyorsak belgeyle anlatıyoruz.

(A9 TV; 6 Aralık 2016)