Asıl bilgi sahibi olan Allah’tır, hepimiz Allah’tan ilmimizi artırmasını istiyoruz.

(A9 TV; 16 Ağustos 2017)