Dışarıda renk ve ışık yok. Rengin, ışığın, sesin, dokunmanın şuurunda olan varlık insandır.

Dışarıda renk ve ışık yok. Sadece insan rengi algılıyor. Rengin, ışığın, sesin, dokunmanın şuurunda olan varlık insandır. Bu varlığın dünyaya gayesiz gönderildiğini ve ölünce de her şeyin biteceğini iddia etmek mantık dışıdır. Bu kadar detay yok olması için amaçsızca var olmamıştır. Dünyada bu kadar çok detay ve mükemmellik olduğuna göre bu detayları var eden Güç olan Allah’ın insanlardan istedikleri vardır. Allah istediğini dinlerle bildirir. Dinin anlatımına baktığımızda buraya eğitim için geldiğimizi görüyoruz. (A9TV, 31 Ekim 2017)